SANITKY PRAHA - záchranná služba

♟

Jsme nestátní nezisková organizace sdružující lidi se zájmem o ochranu obyvatelstva, krizové řízení, zdravotnictví se zaměřením na emergentní medicínu, požární ochranu, dále pak informační a komunikační technologie.

Provozujeme zařízení civilní ochrany Jednotka civilní ochrany Praha. To je soubor technického, materiálního a personálního vybavení připravený pomáhat na výzvu základních složek IZS a orgánů samosprávy. Jednotka CO Praha disponuje zdravotnickým družstvem (zajištění první pomoci např. v evakuačních centrech, kapacitní pomoc pro ZZS), požárním družstvem (zajištění požární bezpečnosti např. v evakuačních centrech), spojařským družstvem (zajištění spojení, provozování mobilního krizového callcentra pro obce).

Zabýváme se i vývojem a výzkumem v oblasti implementace moderních technologií do prostředí záchranné služby či zdravotnické dopravní služby.


  • Bankovní účet:
    CZ 2500365478/2010
    IBAN: CZ12 2010 0000 0025 0036 5478
  • Datová schránka: rukf5r9